RIP – unicast

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.12.1/28
Loopback 0 1.1.1.1/24

R2

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.12.2/28
Loopback 0 2.2.2.2/24

Schemat sieci:

rip unicast

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj RIP version 2 na wszystkich routerach. Upewnij się, że możesz pingować interfejsy Loopback0 z wszystkich routerów.

Włączymy obsługę RIPv2 na wszystkich routerach oraz rozgłosimy wszystkie podłączone podsieci:

R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 0.0.0.0
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 0.0.0.0

Sprawdzimy tablice routingu dla R1

R1#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

   1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    1.1.1.0 is directly connected, Loopback0
   2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    2.2.2.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:23, FastEthernet0/0
   172.16.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.12.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Upewnijmy się że mamy łączność pingując interfejs Loopback 0 routera R2:

R1#ping 2.2.2.2         

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/24 ms

Router R2 blokuje cały ruch multicast adresowany do sieci 224.0.0.0/4.

Na routerze R2 zdefiniowaliśmy listę dostępu, która blokuje wszystkie pakiety kierowane do sieci 224.0.0.0/4:

R2(config)#ip access-list extended 100
R2(config-ext-nacl)#10 deny ip any 224.0.0.0 15.255.255.255 log
R2(config-ext-nacl)#20 permit ip any any 
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip access-group 100 in

Oznacza to, że router R2 blokuje aktualizacje RIP wysyłane z routera R1 na adres multicastowy 224.0.0.9:

*Mar 1 00:26:00.615: %SEC-6-IPACCESSLOGP: list 100 denied udp 172.16.12.1(0) -> 224.0.0.9(0), 13 packets
R2#show ip access-lists 
Extended IP access list 100
  10 deny ip any 224.0.0.0 15.255.255.255 log (37 matches)
  20 permit ip any any

Wynikiem tego jest brak wpisów dotyczących sieci 1.1.1.0/24 w tablicy routingu:

R2#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

   2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
   172.16.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.12.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Zmień konfigurację na R1 tak, żeby R2 nauczył się sieci 1.1.1.0/24 przez protokół RIP.

Naszym zadaniem jest zmiana konfiguracji RIP na routerze R1 tak, aby aktualizacje były wysłane na adres unicastowy routera R2. Służy do tego polecenie neighbor w trybie konfiguracji RIP:

R1(config)#router rip
R1(config-router)#neighbor 172.16.12.2

Włączymy debug ip rip na routerze R2:

R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
*Mar 1 00:32:49.283: RIP: received v2 update from 172.16.12.1 on FastEthernet0/0
*Mar 1 00:32:49.283:   1.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

Widzimy, że router otrzymał aktualizację tras bezpośrednio na adres 172.16.12.1, zamiast jak poprzednio 224.0.0.9. Dzięki temu sieć 1.1.1.0/24 pojawia się w tablicy routingu:

R2#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

   1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    1.1.1.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
   2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
   172.16.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.12.0 is directly connected, FastEthernet0/

Polecenie ping:

R2#ping 1.1.1.1 

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/18/28 ms

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*