RIP – route summarization (sumaryzacja tras)

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.12.1/30
Loopback 0 1.1.0.1/24
Loopback 2 1.1.1.1/24
Loopback 2 1.1.2.1/24
Loopback 3 1.1.3.1/24
Loopback 4 1.1.4.1/24
Loopback 5 1.1.5.1/24
Loopback 6 1.1.6.1/24
Loopback 7 1.1.7.1/24

R2

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.12.2/30
Loopback 0 2.2.0.2/24
Loopback 1 2.2.1.2/24
Loopback 2 2.2.2.2/24
Loopback 3 2.2.3.2/24
Loopback 4 2.2.4.2/24
Loopback 5 2.2.5.2/24
Loopback 6 2.2.6.2/24
Loopback 7 2.2.7.2/24

Schemat sieci:

RIP - route summarization (sumaryzacja tras)

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj RIP version 2 na wszystkich routerach. Upewnij się, że możesz pingować interfejsy Loopback0 z wszystkich routerów.

Włączymy obsługę RIPv2 na wszystkich routerach oraz rozgłosimy wszystkie podłączone podsieci:

R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 0.0.0.0
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 0.0.0.0

Sprawdzimy tablice routingu dla R1

R1#show ip route | beg Gatew

Upewnijmy się że mamy łączność pingując interfejsy Loopback 0 i Loopback 6 routera R2:

R1#ping 2.2.0.2 source loopback 0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.0.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.0.1 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/17/20 ms

R1#ping 2.2.6.2 source loopback 0 

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.6.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.0.1 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/17/24 ms

R1 włącz sumaryzację tras dla sieci 1.1.0.0. Router R2 powinien mieć tylko 4 sieci w tablicy routingu zamiast 8.

Zobaczmy najpierw tablicę routingu dla R2:

R2#show ip route rip 
   1.0.0.0/24 is subnetted, 8 subnets
R    1.1.0.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/0
R    1.1.1.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/0
R    1.1.2.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/0
R    1.1.3.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/0
R    1.1.4.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/0
R    1.1.5.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/0
R    1.1.6.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/0
R    1.1.7.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:15, FastEthernet0/0

Mamy w niej 8 oddzielnych wpisów dla każdej z sieci rozgłaszanych przez R1. Naszym celem jest teraz zmniejszenie ich liczby do czterech poprzez sumaryzację tras. Każdą parę sieci możemy rozgłosić jako 1 podsieć o mniejszym prefiksie. Tak więc sieci 1.1.0.0/24 i 1.1.1.0/24 „zamkniemy” w sieci 1.1.0.0/23, koleje w 1.1.2.0/23, 1.1.4.0/23 i 1.1.6.0/23. Sumaryzację definiujemy w trybie konfiguracji interfejsu na routerze R1:

R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip summary-address rip 1.1.0.0 255.255.254.0
R1(config-if)#ip summary-address rip 1.1.2.0 255.255.254.0
R1(config-if)#ip summary-address rip 1.1.4.0 255.255.254.0
R1(config-if)#ip summary-address rip 1.1.6.0 255.255.254.0

W tablicy routingu na R2 pojawią się 4 nowe wpisy:

R2#show ip route rip 
   1.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
R    1.1.0.0/24 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
R    1.1.0.0/23 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:07, FastEthernet0/0
R    1.1.1.0/24 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
R    1.1.2.0/24 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
R    1.1.2.0/23 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:07, FastEthernet0/0
R    1.1.3.0/24 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
R    1.1.4.0/24 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
R    1.1.4.0/23 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:07, FastEthernet0/0
R    1.1.5.0/24 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
R    1.1.6.0/24 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
R    1.1.6.0/23 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:07, FastEthernet0/0
R    1.1.7.0/24 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0

Jednak po pewnym czasie (240 sekund) stare wpisy zostaną usunięte, ponieważ nie są już więcej rozgłaszane w RIP przez R1:

R2#show ip route rip 
   1.0.0.0/23 is subnetted, 4 subnets
R    1.1.0.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    1.1.2.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    1.1.4.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    1.1.6.0 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:27, FastEthernet0/0

Upewnijmy się, że wszystko działa pingując po kolei wszystkie interfejsy Loopback routera R1:

R2#ping 1.1.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/17/24 ms
R2#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/28 ms
R2#ping 1.1.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/24 ms
R2#ping 1.1.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/23/36 ms
R2#ping 1.1.4.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/17/20 ms
R2#ping 1.1.5.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/24 ms
R2#ping 1.1.6.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.6.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/24 ms
R2#ping 1.1.7.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.7.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/28 ms

Wszystkie sieci z interfejsów Loopback routera R2 powinny być widoczne jako jedna sieć na routerze R1.

Tym razem podsumujemy 8 sieci routera R2 w jedną. Tablica routingu na R1:

R1#show ip route rip
   2.0.0.0/24 is subnetted, 8 subnets
R    2.2.0.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    2.2.1.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    2.2.2.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    2.2.3.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    2.2.4.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    2.2.5.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    2.2.6.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:27, FastEthernet0/0
R    2.2.7.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:27, FastEthernet0/0

Chcąc „zmieścić” 8 podsieci o prefiksie /24 w jedną, musimy zmniejszyć prefiks o 3 bity (2^3 = 8). W trybie konfiguracji routera R2 wpisujemy:

R2(config)#interface fastEthernet 0/0
R2(config-if)#ip summary-address rip 2.2.0.0 255.255.248.0

Dzięki temu w tablicy routingu na R1 będziemy mieć tylko 1 wpis, sieć 2.2.0.0/21:

R1#show ip route rip
   2.0.0.0/21 is subnetted, 1 subnets
R    2.2.0.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:04, FastEthernet0/0

Polecenie ping:

R1#ping 2.2.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/19/24 ms
R1#ping 2.2.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/28 ms
R1#ping 2.2.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/16/20 ms
R1#ping 2.2.6.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.6.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/17/20 ms

Router R1: upewnij się, że R2 ma w swojej tablicy routingu sieci 1.1.0.0/23, 1.1.2.0/23 oraz 1.1.4.0/22.

Celem tego ćwiczenia jest sumaryzacja 8 sieci o prefiksie /24 w trzy. Dwie z nich mają mieć prefiks /23 a trzecia /22. Poprzednio skonfigurowaliśmy R1 w ten sposób, aby rozgłaszał 4 sieci zamiast 8. Teraz dla sieci 1.1.4.0/23 i 1.1.6.0/23 musimy utworzyć sumaryzację do 1.1.4.0/22.

R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#no ip summary-address rip 1.1.4.0 255.255.254.0
R1(config-if)#no ip summary-address rip 1.1.6.0 255.255.254.0
R1(config-if)#ip summary-address rip 1.1.4.0 255.255.252.0

Najpierw usuwamy poprzednio zdefiniowaną sumaryzację dla dwóch ostatnich sieci, następnie dodajemy nową o masce /22. Nasza tablica routingu na R2 wygląda teraz następująco:

R2#show ip route rip
   1.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R    1.1.0.0/23 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
R    1.1.2.0/23 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
R    1.1.4.0/22 [120/1] via 172.16.12.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
 1. Doceniam to co robisz i to co piszesz. dziękuję Ci za zangażowanie i wkład w społeczność blogową. Trzymaj tak dalej sukces jest na wyciągniecie ręki :)

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*