OSPF – Virtual Link

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
Serial 0/0 172.16.12.1/24
Loopback 0 1.1.1.1/24

R2

Interfejs IP
Serial 0/0 172.16.12.2/24
Serial 0/1 172.16.23.2/24
Loopback 0 2.2.2.2/24

R3

Interfejs IP
Serial 0/0 172.16.23.3/24
Loopback 0 3.3.3.3/24

Schemat sieci:

ospf - virtual link

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj OSPF zgodnie ze schematem sieci na wszystkich routerach i rozgłoś wszystkie podłączone podsieci.

Na każdym z routerów uruchamiamy proces OSPF (Process ID = 1) i rozgłosimy wszystkie podłączone podsieci. Tym razem musimy jednak zwrócić uwagę na to w którym obszarze (area) jest dany interfejs. Routery R1 i R3 to routery brzegowe (Area Border Router – ABR), ponieważ łączą ze sobą dwa lub więcej obszarów. Poniżej konfiguracja OSPF na R1, R2 i R3:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.12.0 0.0.0.255 area 100
R1(config-router)#exit
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 172.16.12.0 0.0.0.255 area 100
R2(config-router)#network 172.16.23.0 0.0.0.255 area 100  
R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 100
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 200
R3(config-router)#network 172.16.23.0 0.0.0.255 area 100
R3(config-router)#exit

Wyświetl tablice routingu na wszystkich routerach. Czy masz łączność z wszystkimi routerami?

W ćwiczeniu tym mamy do czynienia z tzw. OSPF wieloobszarowym (Multiple Areas OSPF). Tak jak wspomnieliśmy wcześniej (OSPF – podstawy) każdy obszar musi być podłączony do Area 0, inaczej wymiana tras nie będzie możliwa. Wiemy więc już, że interfejs Loopback routera R3 będzie naszym głównym kłopotem. Zacznijmy jednak od wyświetlenia tablic routingu (tylko sieci nauczone przez OSPF):

R1#show ip route ospf 
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/65] via 172.16.12.2, 00:12:54, Serial0/0
   172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O    172.16.23.0 [110/128] via 172.16.12.2, 00:12:54, Serial0/0

Najpierw R1. Ma on informacje o sieciach 2.0.0.0 oraz 172.16.23.0, czyli tych z obszaru 100. Nie jest to zaskoczeniem, bo przecież Area 100 ma bezpośrednie podłączenie do Area 0. Brakuje nam oczywiście interfejsu Loopback z R3 (3.3.3.3).

R2#show ip route ospf 
   1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  1.1.1.1 [110/65] via 172.16.12.1, 00:15:39, Serial0/0

Router R2 ma informację tylko o 1.0.0.0. Nic nie wie o sieciach z obszaru 200, mimo że obszary 100 i 200 mają ze sobą bezpośrednie połączenie. W tablicy routingu mamy jeszcze informację, że dodana sieć jest typu OSPF inter area (IA), co rzeczywiście zgadza się z naszym schematem.

R3#show ip route ospf 
   1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  1.1.1.1 [110/129] via 172.16.23.2, 00:19:14, Serial0/0
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/65] via 172.16.23.2, 00:19:14, Serial0/0
   172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O    172.16.12.0 [110/128] via 172.16.23.2, 00:19:14, Serial0/0

I tablica routingu routera R3. Pamiętajmy, że jego interfejs Serial 0/0 należy do obszaru 100, a więc ma bezpośrednie połączenie z obszarem zerowym. Dlatego też wie jak dostać się do interfejsu Loopback 0 od R1. Możemy się o tym przekonać pingując adres 1.1.1.1:

R3#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/37/44 ms

Ping działa, ponieważ R3 wysyła pakiety icmp z interfejsu Serial 0/0, więc R1 odpowiada (icmp echo reply na adres 172.16.23.3. Jeśli jednak użyjemy interfejsu Loopback 0 routera R3 jako źródła, wtedy ping nie przejdzie:

R3#ping 1.1.1.1 source Loopback 0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 3.3.3.3 
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Skonfiguruj łączę wirtualne (Virtual Link) tak aby uzyskać pełną łączność.

Problem z łącznością możemy rozwiązać tworząc tzw. łącze wirtualne (Virtual Link). W ten sposób zapewnimy obszarowi nr 200 bezpośredni dostęp do obszaru zerowego. Zmiany wykonujemy w trybie konfiguracji OSPF na R1 i R3:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#area 100 virtual-link 3.3.3.3
R1(config-router)#^Z
R1#
*Mar 1 01:28:48.191: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on OSPF_VL0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#area 100 virtual-link 1.1.1.1
R3(config-router)#^Z
R3#
*Mar 1 01:28:45.667: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on OSPF_VL0 from LOADING to FULL, Loading Done

Widzimy, że routery ustanowiły ze sobą relacje sąsiedztwa. Zobaczmy listę sąsiadów dla nich:

R1#show ip ospf neighbor 

Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
3.3.3.3      0  FULL/ -      -    172.16.23.3   OSPF_VL0
2.2.2.2      0  FULL/ -    00:00:32  172.16.12.2   Serial0/0
R3#show ip ospf neighbor 

Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
1.1.1.1      0  FULL/ -      -    172.16.12.1   OSPF_VL0
2.2.2.2      0  FULL/ -    00:00:37  172.16.23.2   Serial0/0

OSPF_VL0 to właśnie nasz Virtual Link. Powinniśmy mieć teraz 100% łączność.

R1#show ip route ospf 
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/65] via 172.16.12.2, 00:48:49, Serial0/0
   3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  3.3.3.3 [110/129] via 172.16.12.2, 00:48:49, Serial0/0
   172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O    172.16.23.0 [110/128] via 172.16.12.2, 00:48:49, Serial0/0

W tablicy routingu routera R1 pojawił się wpis o sieci 3.3.3.3 (OSPF inter area), sprawdźmy ping:

R3#ping 3.3.3.3 source l0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 3.3.3.3 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Dla routera R2 adres 3.3.3.3 także jest osiągalny:

R2#show ip route ospf 
   1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  1.1.1.1 [110/65] via 172.16.12.1, 00:54:19, Serial0/0
   3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  3.3.3.3 [110/65] via 172.16.23.3, 00:54:19, Serial0/1
R2#ping 3.3.3.3 source l0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2.2.2.2 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/18/24 ms

Tak więc konfiguracją wirtualnego łącza zapewniła nam pełną łączność w OSPF. Obszar 100 stał się tzw. obszarem tranzytowym.

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*