OSPF – sumaryzacja tras

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.12.1/30
Loopback 0 11.11.0.1/24
Loopback 1 11.11.1.1/24
Loopback 2 11.11.2.1/24
Loopback 3 11.11.3.1/24

R2

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.12.2/30
Loopback 0 22.22.0.1/24
Loopback 1 22.22.1.1/24
Loopback 2 22.22.2.1/24
Loopback 3 22.22.3.1/24
Loopback 4 22.22.4.1/24
Loopback 5 22.22.5.1/24
Loopback 6 22.22.6.1/24
Loopback 7 22.22.7.1/24

Schemat sieci:

ospf - sumaryzacja tras

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj OSPF na R1 i R2 według schematu.

Uruchamiamy OSPF na naszych routerach oraz rozgłaszamy podłączone podsieci:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 172.16.12.0 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)#network 11.11.0.0 0.0.7.255 area 0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 172.16.12.0 0.0.0.3 area 0

Interfejsy Loopback routera R1 rozgłaszamy przy użyciu jednego polecenia network 11.11.0.0 0.0.7.255 area 0.

Po chwili relacja sąsiedztwa pomiędzy routerami zostaje ustanowiona:

R2#show ip ospf neighbor 

Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
11.11.3.1     1  FULL/BDR    00:00:36  172.16.12.1   FastEthernet0/0

Zmienimy jeszcze typ sieci na point-to-point dla każdego interfejsu Loopback od R1. Wtedy będą się one wyświetlać z poprawną maską podsieci (/24 zamiast /32):

R1(config)#int l0
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point 
R1(config-if)#int l1
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point 
R1(config-if)#int l2
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point 
R1(config-if)#int l3
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point

Sprawdzimy jeszcze czy mamy łączność z interfejsami Loopback routera R1:

R2#ping 11.11.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/22/28 ms
R2#ping 11.11.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
R2#ping 11.11.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/17/24 ms

I na koniec wyświetlimy tablicę routingu od R2 (tylko sieci OSPF):

R2#show ip route ospf 
   11.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
O IA  11.11.0.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:01:58, FastEthernet0/0
O IA  11.11.1.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:01:48, FastEthernet0/0
O IA  11.11.2.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:01:48, FastEthernet0/0
O IA  11.11.3.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:01:48, FastEthernet0/0

R1 pełni rolę routera ABR (Area Border Router), ponieważ łączy on ze sobą dwa obszary OSPF. Sieci 11.11.0.0/24 do 11.11.3.0/24 oznaczone są IA (między-obszarowe).


R1 ustaw jego identyfikator na 172.16.12.1, a dla R2 na 172.16.12.2.

W przypadku kiedy nie określimy identyfikatora routera przyjmuje on wartość taką jak najwyższy skonfigurowany adres IP. Pamiętajmy też, że interfejsy logiczne mają większy priorytet niż fizyczne. Dlatego identyfikator R1 to 11.11.3.1 a R2 22.22.7.1 (a nie 172.16.12.1 i 172.16.12.2):

R1#show ip ospf 
 Routing Process "ospf 1" with ID 11.11.3.1
R2#show ip ospf 
 Routing Process "ospf 1" with ID 22.22.7.1

Identyfikator routera zmieniamy w trybie konfiguracji OSPF:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 172.16.12.1
Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 172.16.12.2
Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect

Musimy jeszcze przeładować proces OSPF:

R1#clear ip ospf process 
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
R2#clear ip ospf process 
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

Po chwili R1 i R2 nawiążą ze sobą relacje sąsiedztwa. Nowe identyfikatory możemy też sprawdzić korzystając z polecenia show ip ospf neighbor:

R1#show ip ospf neighbor 

Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
172.16.12.2    1  FULL/DR     00:00:38  172.16.12.2   FastEthernet0/0

Sąsiadem R1 jest oczywiście R2 o nowym identyfikatorze 172.16.12.2. I podobnie dla R2:

R2#show ip ospf neighbor 

Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
172.16.12.1    1  FULL/BDR    00:00:31  172.16.12.1   FastEthernet0/0

Jego sąsiad to R1 z identyfikatorem 172.16.12.1.


Skonfiguruj sumaryzację w OSPF dla interfejsów Loopback routera R1. R2 powinien mieć w swojej tablicy routingu tylko 2 wpisy (11.11.0.0/23 i 11.11.2.0/23).

Na routerze R1 skonfigurowaliśmy cztery interfejsy Loopback, których sieci następnie rozgłaszamy w OSPF. Router R2 uczy się tych tras, rezultatem czego są 4 nowe wpisy w jego tablicy routingu. Chcemy teraz zaoszczędzić trochę pamięci tak, żeby w jego tablicy były tylko 2 wpisy. Sieci 11.11.0.0/24 i 11.11.1.0/24 rozgłosimy jako jedną sieć z maską /23 i analogicznie dwie kolejne.

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#area 0 range 11.11.0.0 255.255.254.0
R1(config-router)#area 0 range 11.11.2.0 255.255.254.0

Sumaryzacji tras w OSPF dokonujemy na routerach ABR. Rozgłaszają one następnie zsumaryzowane informację do pozostałych obszarów (w naszym przypadku router R1 do obszaru 1). Polecenie area range służy właśnie do konsolidacji tras z OSPF (nie można go użyć jeśli trasy pochodzą z innych protokołów routingu).
Zobaczmy lepiej rezultaty na routerze R2:

R2#show ip route ospf 
   11.0.0.0/23 is subnetted, 2 subnets
O IA  11.11.0.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:08:01, FastEthernet0/0
O IA  11.11.2.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:07:59, FastEthernet0/0

Świetnie, zamiast 4 wpisów mamy 2 dokładnie tak jak chcieliśmy.


R2 skonfiguruj RIP według schematu. Następnie redystrybuuj sieci RIP w OSPF i upewnij się ze R1 ma z nimi łączność.

Skonfigurujemy RIP na R2 i rozgłosimy w nim sieci z interfejsów Loopback.

R2(config)#router rip
R2(config-router)#no auto-summary 
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 22.0.0.0

Następny krok to redystrybucja RIP w OSPF:

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#redistribute rip subnets

Po chwili w tablicy routingu R1 zobaczymy 8 nowych wpisów oznaczonych jako E2:

R1#show ip route ospf 
   22.0.0.0/24 is subnetted, 8 subnets
O E2  22.22.0.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
O E2  22.22.1.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
O E2  22.22.2.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
O E2  22.22.3.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
O E2  22.22.4.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
O E2  22.22.5.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
O E2  22.22.6.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
O E2  22.22.7.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:24, FastEthernet0/0
   11.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O    11.11.0.0/23 is a summary, 00:30:28, Null0
O    11.11.2.0/23 is a summary, 00:30:28, Null0

Przetestujemy łączność pingując niektóre z nich:

R1#ping 22.22.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/19/24 ms
R1#ping 22.22.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
R1#ping 22.22.4.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
R1#ping 22.22.6.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.6.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/24 ms
R1#ping 22.22.7.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.7.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms

Skonfiguruj sumaryzację w OSPF dla interfejsów Loopback routera R2. R1 powinien mieć s swojej tablicy tylko 3 wpisy (22.22.0.0/23, 22.22.2.0/23 i 22.22.4.0/22).

Naszym celem jest „upakowanie” ośmiu sieci /24 w trzy: dwie z maską /23 i jedną z /22. Sumaryzacji tras z innych protokołów routingu dokonujemy na routerze ASBR, czyli R2. W tym celu korzystamy z polecenia summary-address w trybie konfiguracji OSPF:

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)# summary-address 22.22.0.0 255.255.254.0
R2(config-router)# summary-address 22.22.2.0 255.255.254.0
R2(config-router)# summary-address 22.22.4.0 255.255.252.0

Wyświetlimy teraz tablicę routingu od R1:

R1#show ip route ospf 
   22.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O E2  22.22.0.0/23 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:17, FastEthernet0/0
O E2  22.22.2.0/23 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:17, FastEthernet0/0
O E2  22.22.4.0/22 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
   11.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O    11.11.0.0/23 is a summary, 00:54:34, Null0
O    11.11.2.0/23 is a summary, 00:54:34, Null0

Jak widzimy sieci z protokołu RIP zostały zsumaryzowane na routerze R2. Dlatego R1 ma teraz tylko 3 wpisy zamiast 8. Dodatkowo na routerze R2 także pojawiły się nowe, zsumaryzowane wpisy:

R2#show ip route | begin Gatewa
Gateway of last resort is not set

   172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.12.0 is directly connected, FastEthernet0/0
   22.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 3 masks
C    22.22.0.0/24 is directly connected, Loopback0
O    22.22.0.0/23 is a summary, 00:09:18, Null0
C    22.22.1.0/24 is directly connected, Loopback1
C    22.22.2.0/24 is directly connected, Loopback2
O    22.22.2.0/23 is a summary, 00:09:18, Null0
C    22.22.3.0/24 is directly connected, Loopback3
C    22.22.4.0/24 is directly connected, Loopback4
O    22.22.4.0/22 is a summary, 00:09:18, Null0
C    22.22.5.0/24 is directly connected, Loopback5
C    22.22.6.0/24 is directly connected, Loopback6
C    22.22.7.0/24 is directly connected, Loopback7
   11.0.0.0/23 is subnetted, 2 subnets
O IA  11.11.0.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:33:40, FastEthernet0/0
O IA  11.11.2.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:33:40, FastEthernet0/0

Zwróćmy uwagę na trzy nowe wpisy typu O (OSPF), opisane jako summary są kierowane do interfejsu Null0:

O    22.22.0.0/23 is a summary, 00:09:18, Null0
O    22.22.2.0/23 is a summary, 00:09:18, Null0
O    22.22.4.0/22 is a summary, 00:09:18, Null0

Przetestujmy łączność pingując sieci RIP z routera R1:

R1#ping 22.22.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/20/24 ms
R1#ping 22.22.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/19/24 ms
R1#ping 22.22.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
R1#ping 22.22.5.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
R1#ping 22.22.7.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.7.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/22/32 ms

Wszystko działa, zadanie wykonane.


Zmień konfigurację R2 tak, żeby nie miał w tablicy routingu tras Null0.

Wraz z dodaniem sumaryzacji, w tablicach routingu pojawiają się też wpisy kierowane do interfejsu Null0. Wpis ten może pomóc w zapobieganiu pętli routingu. Jeśli jednak chcemy się go pozbyć, służy do tego polecenie discard-route w trybie konfiguracji OSPF:

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#no discard-route external 

Użyliśmy opcji external ponieważ R2 konsolidował trasy z zewnętrznego protokołu routingu (RIP). W przypadku sumaryzacji tras OSPF używamy polecenia no discard-route internal. Tablica routingu R2:

Gateway of last resort is not set

   172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.12.0 is directly connected, FastEthernet0/0
   22.0.0.0/24 is subnetted, 8 subnets
C    22.22.0.0 is directly connected, Loopback0
C    22.22.1.0 is directly connected, Loopback1
C    22.22.2.0 is directly connected, Loopback2
C    22.22.3.0 is directly connected, Loopback3
C    22.22.4.0 is directly connected, Loopback4
C    22.22.5.0 is directly connected, Loopback5
C    22.22.6.0 is directly connected, Loopback6
C    22.22.7.0 is directly connected, Loopback7
   11.0.0.0/23 is subnetted, 2 subnets
O IA  11.11.0.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
O IA  11.11.2.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:00:18, FastEthernet0/0

Jak widać powyżej brakuje wpisów Null0.

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*