BGP – update source

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.122.12.1/24
Serial 1/0 10.12.12.1/28
Loopback 0 1.1.1.1/24

R2

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.12.12.2/24
Serial 1/0 10.12.12.2/24
Loopback 0 2.2.2.2/24

Schemat sieci:

BGP - update source

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj OSPF na R1 i R2.

Zadanie zaczynamy od… konfiguracji OSPF na routerach R1 i R2. Rozgłaszamy w nim wszystkie sieci:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.12.12.0 0.0.0.15 area 0
R1(config-router)#network 172.12.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 10.12.12.0 0.0.0.15 area 0
R2(config-router)#network 172.12.12.0 0.0.0.255 area 0

Po chwili relacja sąsiedztwa zostaje nawiązana. Sprawdzamy tablicę routingu na R1:

R1#show ip route ospf 
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/2] via 172.12.12.2, 00:00:21, FastEthernet0/0

R1 zna trasę do interfejsu Loopback 0 routera R2, która prowadzi przez łączę FastEthernet (koszt 1 vs. 64 od łącza Serial).

R1#ping 2.2.2.2 source loopback 0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms

Ping przeszedł.


Skonfiguruj BGP AS 12 korzystając z interfejsów Loopback. Nie rozgłaszaj żadnych sieci w BGP.

Na każdym z routerów uruchomimy teraz proces BGP. Aktualizacje routingu routery będą przesyłać korzystając z interfejsów logicznych. W ten sposób jeżeli któryś z fizycznych interfejsów zostanie wyłączony, nie utracimy relacji sąsiedztwa.

R1(config)#router bgp 12
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 12
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0
R2(config)#router bgp 12
R2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 12
R2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source loopback 0

Czekamy, aż sesja BGP pomiędzy R1 i R2 zostanie ustanowiona:

R2#
*Mar 1 01:17:25.027: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2# 
*Mar 1 01:17:32.935: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 1.1.1.1 Up

R2#show ip bgp summary 
BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 12
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
1.1.1.1     4  12    3    3    1  0  0 00:00:55    0

BGP pomiędzy R1 i R2 działa. Nie rozgłaszamy też żadnych podsieci, więc nie ma niczego nowego w tablicach routingu.


R2: wyłącz interfejs FastEthernet 0/0.

BGP korzysta z interfejsów Loopback do przesyłania aktualizacji i pakietów keepalive. Dlatego wyłączenie jednego z fizycznych interfejsów nie powinno mieć żadnego wpływu na sesję BGP. Zobaczmy. Przechodzimy do routera R2 i wyłączamy interfejs Fe 0/0:

R2(config)#interface fastEthernet 0/0
R2(config-if)#shutdown

OSPF natychmiast reaguje na to zdarzenie i aktualizuje tablice routingu na R1 i R2:

R2#show ip route ospf 
   1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    1.1.1.1 [110/65] via 10.12.12.1, 00:01:14, Serial1/0
R1#show ip route ospf 
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/65] via 10.12.12.2, 00:01:18, Serial1/0

Cały ruch do sieci 1.1.1.0/24 i 2.2.2.0/24 jest teraz przesyłany łączem szeregowym. Co ważniejsze sesja BGP nie została zerwana:

R2#show ip bgp summary 
BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 12
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
1.1.1.1     4  12   16   16    1  0  0 00:13:53    0

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*