OSPF – filtrowanie tras między obszarami (inter-area filtering)

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.0.12.1/30
FastEthernet 1/0 172.34.13.1/24
FastEthernet 2/0 172.34.14.1/24
Loopback 0 1.1.1.1/32

R2

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.0.12.2/30
FastEthernet 1/0 172.56.25.2/24
FastEthernet 2/0 172.56.26.2/24
Loopback 0 2.2.2.2/32

R3

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.34.13.3/24
FastEthernet 1/0 172.34.34.3/24
Loopback 0 3.3.3.3/32

R4

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.34.34.4/24
FastEthernet 1/0 172.34.14.4/24
Loopback 0 4.4.4.4/32

R5

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.56.25.5/24
FastEthernet 1/0 172.56.56.5/24
Loopback 0 5.5.5.5/32

R6

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.56.26.6/24
FastEthernet 1/0 172.56.56.6/24
Loopback 0 6.6.6.6/32

Schemat sieci:

OSPF - filtrowanie tras między obszarami (inter-area filtering)

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj OSPF według schematu sieci.

W zadaniu musimy skonfigurować OSPF na 6 routerach. R1 i R2 to routery ABR. Pierwszy z nich łączy obszar 34 z obszarem zerowym (OSPF backbone area), a drugi obszar 56. Interfejsy Loopback od R1 i R2 należą do obszaru zerowego, R3 i R4 do 34, a R5 i R6 do 56:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 172.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 172.34.13.0 0.0.0.255 area 34
R1(config-router)#network 172.34.14.0 0.0.0.255 area 34
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 172.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)#network 172.56.25.0 0.0.0.255 area 56
R2(config-router)#network 172.56.26.0 0.0.0.255 area 56
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)#network 172.34.13.0 0.0.0.255 area 34
R3(config-router)#network 172.34.34.0 0.0.0.255 area 34
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#router-id 4.4.4.4
R4(config-router)#network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
R4(config-router)#network 172.34.14.0 0.0.0.255 area 34
R4(config-router)#network 172.34.34.0 0.0.0.255 area 34
R5(config)#router ospf 1
R5(config-router)#router-id 5.5.5.5
R5(config-router)#network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0
R5(config-router)#network 172.56.25.0 0.0.0.255 area 56
R5(config-router)#network 172.56.56.0 0.0.0.255 area 56
R6(config)#router ospf 1
R6(config-router)#router-id 6.6.6.6
R6(config-router)#network 6.6.6.6 0.0.0.0 area 0
R6(config-router)#network 172.56.26.0 0.0.0.255 area 56
R6(config-router)#network 172.56.56.0 0.0.0.255 area 56

Po chwili routery nawiążą ze sobą relacje sąsiedztwa. Z routera R3 sprawdzimy czy wszystko jest ok zaczynając od wyświetlenia wszystkich tras OSPF w jego tablicy routingu:

R3#show ip route ospf 
   1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  1.1.1.1 [110/2] via 172.34.13.1, 00:02:52, FastEthernet0/0
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  2.2.2.2 [110/3] via 172.34.13.1, 00:02:52, FastEthernet0/0
   4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    4.4.4.4 [110/2] via 172.34.34.4, 00:02:52, FastEthernet1/0
   5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  5.5.5.5 [110/4] via 172.34.13.1, 00:02:52, FastEthernet0/0
   6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  6.6.6.6 [110/4] via 172.34.13.1, 00:02:47, FastEthernet0/0
   172.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA  172.0.12.0 [110/2] via 172.34.13.1, 00:02:52, FastEthernet0/0
   172.34.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    172.34.14.0 [110/2] via 172.34.34.4, 00:02:52, FastEthernet1/0
          [110/2] via 172.34.13.1, 00:02:52, FastEthernet0/0
   172.56.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O IA  172.56.25.0 [110/3] via 172.34.13.1, 00:02:52, FastEthernet0/0
O IA  172.56.26.0 [110/3] via 172.34.13.1, 00:02:48, FastEthernet0/0
O IA  172.56.56.0 [110/4] via 172.34.13.1, 00:02:53, FastEthernet0/0

Sieci z obszarów 0 i 56 oznaczone są jako O IA (inter-area). Do tego mamy trasy rozgłaszane bezpośrednio w obszarze 34: sieć 172.34.14.0/24 oraz interfejs Loopback od R4. Wygląda dobrze, zobaczmy jeszcze czy mamy łączność do R2, R5 i R6:

R3#ping 2.2.2.2 

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/36/44 ms
R3#ping 5.5.5.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/59/64 ms
R3#ping 6.6.6.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 6.6.6.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/56/60 ms

Włącz filtrowanie tras OSPF na R1 tak aby nie rozgłaszał 5.5.5.5 oraz 172.56.56.0/24 do obszaru 34.

W OSPF wszystkie routery w tym samym obszarze wymieniają się ze sobą informacjami na temat swoich sąsiadów i łączy. Na podstawie tych informacji każdy z nich buduje bazę topologii, która jest taka sama dla wszystkich. Następnie przy użyciu algorytmu Dijkstry (najkrótszej ścieżki) router tworzy swoja tablice routingu. Wewnątrz obszaru OSPF jest protokołem typu link-state. Routery typu ABR łączą ze sobą rożne obszary, dlatego maja one bazę topologii dla dwóch lub więcej obszarów. Routery wewnątrz obszaru nie „widzą” routerów poza nim, dlatego polegają na informacjach dostarczanych przez routery brzegowe. Między obszarami OSPF zachowuje się jak protokół typu distance-vector. OSPF wymusza także aby każdy obszar miał połączenie z obszarem zerowym, w którym następuje wymiana informacji na temat tras eliminując przy tym powstawanie pętli routingu.
Zobaczmy więc bazy topologii dla routerów w obszarze 34:

R3#show ip ospf database 

      OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum Link count
1.1.1.1     1.1.1.1     1511    0x8000000B 0x002273 2
3.3.3.3     3.3.3.3     1457    0x8000000B 0x00D567 3
4.4.4.4     4.4.4.4     1286    0x8000000B 0x0078B3 3

        Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
172.34.13.3   3.3.3.3     1457    0x80000009 0x00C175
172.34.14.4   4.4.4.4     1286    0x80000009 0x00B07C
172.34.34.4   4.4.4.4     1286    0x80000009 0x0038D8

        Summary Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
1.1.1.1     1.1.1.1     1511    0x80000009 0x0037F4
2.2.2.2     1.1.1.1     1511    0x80000009 0x001314
5.5.5.5     1.1.1.1     1511    0x80000009 0x009287
6.6.6.6     1.1.1.1     1511    0x8000000A 0x0062B2
172.0.12.0   1.1.1.1     1513    0x80000009 0x000A70
172.56.25.0   1.1.1.1     1513    0x80000009 0x00F33D
172.56.26.0   1.1.1.1     1513    0x8000000B 0x00E449
172.56.56.0   1.1.1.1     1513    0x80000009 0x00A769
R4#show ip ospf database 

      OSPF Router with ID (4.4.4.4) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum Link count
1.1.1.1     1.1.1.1     1530    0x8000000B 0x002273 2
3.3.3.3     3.3.3.3     1477    0x8000000B 0x00D567 3
4.4.4.4     4.4.4.4     1304    0x8000000B 0x0078B3 3

        Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
172.34.13.3   3.3.3.3     1477    0x80000009 0x00C175
172.34.14.4   4.4.4.4     1304    0x80000009 0x00B07C
172.34.34.4   4.4.4.4     1304    0x80000009 0x0038D8

        Summary Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
1.1.1.1     1.1.1.1     1530    0x80000009 0x0037F4
2.2.2.2     1.1.1.1     1530    0x80000009 0x001314
5.5.5.5     1.1.1.1     1530    0x80000009 0x009287
6.6.6.6     1.1.1.1     1530    0x8000000A 0x0062B2
172.0.12.0   1.1.1.1     1531    0x80000009 0x000A70
172.56.25.0   1.1.1.1     1531    0x80000009 0x00F33D
172.56.26.0   1.1.1.1     1531    0x8000000B 0x00E449
172.56.56.0   1.1.1.1     1531    0x80000009 0x00A769

Zgodnie z teorią jest ona taka sama dla R3 i R4. Router brzegowy (R1) podsumowuje trasy z innych obszarów (0 i 56), tworzy pakiet LSA (Link State Advertisements) typu 3 i wysyła go do obszaru numer 34. Informacje te są widoczne w sekcji Summary Net Link States (Area 34). Widzimy, ze są one rozgłaszane tylko przez router 1.1.1.1 (zgodnie ze schematem sieci). Poniżej baza topologi od R1:

R1#show ip ospf database 

      OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

		Router Link States (Area 0)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum Link count
1.1.1.1     1.1.1.1     49     0x80000002 0x00CFCF 2
2.2.2.2     2.2.2.2     50     0x80000002 0x00E3AE 2

		Net Link States (Area 0)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
172.0.12.2   2.2.2.2     50     0x80000001 0x006A04

		Summary Net Link States (Area 0)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
3.3.3.3     1.1.1.1     45     0x80000001 0x00F436
4.4.4.4     1.1.1.1     45     0x80000001 0x00C660
5.5.5.5     2.2.2.2     46     0x80000001 0x007AA4
6.6.6.6     2.2.2.2     36     0x80000002 0x004ACF
172.34.13.0   1.1.1.1     87     0x80000001 0x0087D4
172.34.14.0   1.1.1.1     87     0x80000001 0x007CDE
172.34.34.0   1.1.1.1     45     0x80000001 0x00A99C
172.56.25.0   2.2.2.2     87     0x80000001 0x00DB5A
172.56.26.0   2.2.2.2     87     0x80000001 0x00D064
172.56.56.0   2.2.2.2     47     0x80000001 0x008F86

		Router Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum Link count
1.1.1.1     1.1.1.1     51     0x80000002 0x00346A 2
3.3.3.3     3.3.3.3     47     0x80000003 0x00E55F 3
4.4.4.4     4.4.4.4     52     0x80000002 0x008AAA 3

		Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
172.34.13.3   3.3.3.3     52     0x80000001 0x00D16D
172.34.14.4   4.4.4.4     52     0x80000001 0x00C074
172.34.34.4   4.4.4.4     52     0x80000001 0x0048D0

		Summary Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
1.1.1.1     1.1.1.1     88     0x80000001 0x0047EC
2.2.2.2     1.1.1.1     47     0x80000001 0x00230C
5.5.5.5     1.1.1.1     37     0x80000001 0x00A27F
6.6.6.6     1.1.1.1     32     0x80000002 0x0072AA
172.0.12.0   1.1.1.1     89     0x80000001 0x001A68
172.56.25.0   1.1.1.1     47     0x80000001 0x000435
172.56.26.0   1.1.1.1     47     0x80000001 0x00F83F
172.56.56.0   1.1.1.1     37     0x80000001 0x00B761

W jego przypadku trasy z obszaru 56 są rozgłaszane przez R2 (2.2.2.2), który jest routerem brzegowym dla tego obszaru. Zarówno R1 jak i R2 trzymają bazę topologii dla dwóch obszarów (R1: obszary 0 i 34, R2: obszary 0 i 56).
Celem jest teraz „wyeliminowanie” tras do 5.5.5.5/32 oraz 172.56.56.0/24 z obszaru 34. Filtrować je będziemy na R1 przy użyciu polecenia area filter-list. Na początku musimy stworzyć listę prefiksową, która zablokuje te dwie trasy, a resztę przepuści:

R1(config)#ip prefix-list AREA_34_IN deny 5.5.5.5/32 
R1(config)#ip prefix-list AREA_34_IN deny 172.56.56.0/24
R1(config)#ip prefix-list AREA_34_IN permit 0.0.0.0/0 le 32

Teraz w trybie konfiguracji OSPF:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#area 34 filter-list prefix AREA_34_IN in

Zwróćmy uwagę na kierunek w którym działa filtrowanie. Użyliśmy słowa in, ponieważ blokujemy trasy przed ich wysłaniem (wejściem) do obszaru 34. W tym przypadku patrzymy z perspektywy obszarów, a nie z perspektywy routerów.
Zobaczmy rezultaty, najpierw trasy OSPF na R3:

R3#show ip route ospf 
   1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  1.1.1.1 [110/2] via 172.34.13.1, 00:05:12, FastEthernet0/0
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  2.2.2.2 [110/3] via 172.34.13.1, 00:05:12, FastEthernet0/0
   4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    4.4.4.4 [110/2] via 172.34.34.4, 00:15:11, FastEthernet1/0
   6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  6.6.6.6 [110/4] via 172.34.13.1, 00:05:12, FastEthernet0/0
   172.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA  172.0.12.0 [110/2] via 172.34.13.1, 00:05:12, FastEthernet0/0
   172.34.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    172.34.14.0 [110/2] via 172.34.34.4, 00:15:11, FastEthernet1/0
          [110/2] via 172.34.13.1, 00:15:11, FastEthernet0/0
   172.56.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O IA  172.56.25.0 [110/3] via 172.34.13.1, 00:05:12, FastEthernet0/0
O IA  172.56.26.0 [110/3] via 172.34.13.1, 00:05:12, FastEthernet0/0

Brakuje 2 tras, które filtrujemy na routerze brzegowym. A jak się ma do tego baza topologii?

R3#show ip ospf database 

      OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

		Router Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum Link count
1.1.1.1     1.1.1.1     1025    0x80000002 0x00346A 2
3.3.3.3     3.3.3.3     1019    0x80000003 0x00E55F 3
4.4.4.4     4.4.4.4     1024    0x80000002 0x008AAA 3

		Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
172.34.13.3   3.3.3.3     1024    0x80000001 0x00D16D
172.34.14.4   4.4.4.4     1025    0x80000001 0x00C074
172.34.34.4   4.4.4.4     1025    0x80000001 0x0048D0

		Summary Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
1.1.1.1     1.1.1.1     411     0x80000001 0x0047EC
2.2.2.2     1.1.1.1     412     0x80000001 0x00230C
6.6.6.6     1.1.1.1     411     0x80000001 0x0074A9
172.0.12.0   1.1.1.1     411     0x80000001 0x001A68
172.56.25.0   1.1.1.1     412     0x80000001 0x000435
172.56.26.0   1.1.1.1     412     0x80000001 0x00F83F

Tutaj także zmiany. Router brzegowy nie rozgłasza tych sieci, a więc pozostałe routery wewnątrz obszaru nic o nich nie wiedzą. Oczywiście router brzegowy R1 wciąż wie jak się dostać do tych sieci:

R1#show ip route ospf 
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/2] via 172.0.12.2, 00:10:56, FastEthernet0/0
   3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.3.3 [110/2] via 172.34.13.3, 00:20:55, FastEthernet1/0
   4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    4.4.4.4 [110/2] via 172.34.14.4, 00:20:55, FastEthernet2/0
   5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  5.5.5.5 [110/3] via 172.0.12.2, 00:10:56, FastEthernet0/0
   6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  6.6.6.6 [110/3] via 172.0.12.2, 00:10:56, FastEthernet0/0
   172.34.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    172.34.34.0 [110/2] via 172.34.14.4, 00:20:55, FastEthernet2/0
          [110/2] via 172.34.13.3, 00:20:55, FastEthernet1/0
   172.56.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O IA  172.56.25.0 [110/2] via 172.0.12.2, 00:10:56, FastEthernet0/0
O IA  172.56.26.0 [110/2] via 172.0.12.2, 00:10:56, FastEthernet0/0
O IA  172.56.56.0 [110/3] via 172.0.12.2, 00:10:56, FastEthernet0/0
R1#ping 5.5.5.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/18/28 ms
R1#ping 172.56.56.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.56.56.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/16/24 ms

Włącz filtrowanie tras OSPF na R2 tak aby trasa 6.6.6.6 nie była widoczna w obszarze 34.

Cel podobny jak poprzednio z tą różnicą, że filtrowanie wykonujemy na R2, który nie jest routerem brzegowym dla obszaru 34. Natomiast jest dla obszaru 56, więc możemy zablokować dalsze rozgłaszanie trasy 6.6.6.6/32 do innych obszarów. Zaczynamy od listy prefiksowej:

R2(config)#ip prefix-list AREA_56_OUT deny 6.6.6.6/32
R2(config)#ip prefix-list AREA_56_OUT permit 0.0.0.0/0 le 32

Teraz w trybie konfiguracji OSPF

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#area 56 filter-list prefix AREA_56_OUT out

Blokujemy sieci przed wysłaniem ich z (out) obszaru 56 jeśli pasują do listy AREA_56_OUT. Kierunek filtrowania jest odwrotny niż w poprzednim punkcie. Zobaczmy wyniki najpierw na routerze R3:

R3#show ip route ospf 
   1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  1.1.1.1 [110/2] via 172.34.13.1, 00:20:04, FastEthernet0/0
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  2.2.2.2 [110/3] via 172.34.13.1, 00:20:04, FastEthernet0/0
   4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    4.4.4.4 [110/2] via 172.34.34.4, 00:30:03, FastEthernet1/0
   172.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA  172.0.12.0 [110/2] via 172.34.13.1, 00:20:04, FastEthernet0/0
   172.34.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    172.34.14.0 [110/2] via 172.34.34.4, 00:30:03, FastEthernet1/0
          [110/2] via 172.34.13.1, 00:30:03, FastEthernet0/0
   172.56.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O IA  172.56.25.0 [110/3] via 172.34.13.1, 00:20:04, FastEthernet0/0
O IA  172.56.26.0 [110/3] via 172.34.13.1, 00:20:04, FastEthernet0/0

Brakuje wpisu 6.6.6.6/32, poniżej baza topologii:

R3#show ip ospf database 

      OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

		Router Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum Link count
1.1.1.1     1.1.1.1     1853    0x80000002 0x00346A 2
3.3.3.3     3.3.3.3     1847    0x80000003 0x00E55F 3
4.4.4.4     4.4.4.4     1852    0x80000002 0x008AAA 3

		Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
172.34.13.3   3.3.3.3     1852    0x80000001 0x00D16D
172.34.14.4   4.4.4.4     1853    0x80000001 0x00C074
172.34.34.4   4.4.4.4     1853    0x80000001 0x0048D0

		Summary Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
1.1.1.1     1.1.1.1     1239    0x80000001 0x0047EC
2.2.2.2     1.1.1.1     1240    0x80000001 0x00230C
172.0.12.0   1.1.1.1     1239    0x80000001 0x001A68
172.56.25.0   1.1.1.1     1239    0x80000001 0x000435
172.56.26.0   1.1.1.1     1241    0x80000001 0x00F83F

Dobrze. Trasa 6.6.6.6/32 powinna też nie być widoczna dla R1, ponieważ filtrujemy ją już na R2.

R1#show ip route ospf 
   2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/2] via 172.0.12.2, 00:21:59, FastEthernet0/0
   3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.3.3 [110/2] via 172.34.13.3, 00:31:58, FastEthernet1/0
   4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    4.4.4.4 [110/2] via 172.34.14.4, 00:31:58, FastEthernet2/0
   5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  5.5.5.5 [110/3] via 172.0.12.2, 00:21:59, FastEthernet0/0
   172.34.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    172.34.34.0 [110/2] via 172.34.14.4, 00:31:58, FastEthernet2/0
          [110/2] via 172.34.13.3, 00:31:58, FastEthernet1/0
   172.56.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O IA  172.56.25.0 [110/2] via 172.0.12.2, 00:21:59, FastEthernet0/0
O IA  172.56.26.0 [110/2] via 172.0.12.2, 00:21:59, FastEthernet0/0
O IA  172.56.56.0 [110/3] via 172.0.12.2, 00:21:59, FastEthernet0/0
R1#show ip ospf database 

      OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

		Router Link States (Area 0)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum Link count
1.1.1.1     1.1.1.1     1979    0x80000002 0x00CFCF 2
2.2.2.2     2.2.2.2     8      0x80000003 0x00E1AF 2

		Net Link States (Area 0)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
172.0.12.2   2.2.2.2     7      0x80000002 0x006805

		Summary Net Link States (Area 0)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
3.3.3.3     1.1.1.1     1975    0x80000001 0x00F436
4.4.4.4     1.1.1.1     1975    0x80000001 0x00C660
5.5.5.5     2.2.2.2     8      0x80000002 0x0078A5
172.34.13.0   1.1.1.1     2017    0x80000001 0x0087D4
172.34.14.0   1.1.1.1     2017    0x80000001 0x007CDE
172.34.34.0   1.1.1.1     1975    0x80000001 0x00A99C
172.56.25.0   2.2.2.2     8      0x80000002 0x00D95B
172.56.26.0   2.2.2.2     8      0x80000002 0x00CE65
172.56.56.0   2.2.2.2     8      0x80000002 0x008D87

		Router Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum Link count
1.1.1.1     1.1.1.1     0      0x80000003 0x00326B 2
3.3.3.3     3.3.3.3     1976    0x80000003 0x00E55F 3
4.4.4.4     4.4.4.4     30     0x80000003 0x0088AB 3

		Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
172.34.13.3   3.3.3.3     1981    0x80000001 0x00D16D
172.34.14.4   4.4.4.4     30     0x80000002 0x00BE75
172.34.34.4   4.4.4.4     30     0x80000002 0x0046D1

		Summary Net Link States (Area 34)

Link ID     ADV Router   Age     Seq#    Checksum
1.1.1.1     1.1.1.1     1367    0x80000001 0x0047EC
2.2.2.2     1.1.1.1     1367    0x80000001 0x00230C
172.0.12.0   1.1.1.1     1367    0x80000001 0x001A68
172.56.25.0   1.1.1.1     1367    0x80000001 0x000435
172.56.26.0   1.1.1.1     1367    0x80000001 0x00F83F

Zgodnie z przypuszczeniami wpis ten nie istnieje też na R1.

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*