OSPF – NSSA i Totally NSSA

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.12.1/24
Loopback 0 1.1.0.1/24

R2

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.12.2/24
FastEthernet 1/0 10.10.23.2/24

R3

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 10.10.23.3/24
Loopback 0 3.3.0.3/24

Schemat sieci:

ospf - nssa i totally nssa

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj OSPF na routerach R1, R2 i R3. Rozgłoś podłączone sieci.

Zgodnie ze schematem sieci uruchamiamy proces OSPF na wszystkich routerach oraz rozgłaszamy podłączone podsieci:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 172.16.12.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 1.1.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.10.23.0 0.0.0.255 area 12
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 172.16.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 10.10.23.0 0.0.0.255 area 12
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 10.10.23.0 0.0.0.255 area 12
R3(config-router)#network 3.3.0.0 0.0.0.255 area 12

Po chwili relacja sąsiedztwa pomiędzy routerami zostaje ustanowiona:

R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID   Pri  State      Dead Time  Address     Interface
1.1.0.1      1  FULL/BDR    00:00:31  172.16.12.1   FastEthernet0/0
3.3.0.3      1  FULL/BDR    00:00:36  10.10.23.3   FastEthernet1/0

Sprawdzimy jeszcze czy mamy łączność z interfejsem Loopback 0 routera R3:

R1#show ip route ospf 
   3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  3.3.0.0 [110/3] via 172.16.12.2, 00:01:34, FastEthernet0/0
   10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  10.10.23.0 [110/2] via 172.16.12.2, 00:01:49, FastEthernet0/0
R1#ping 3.3.0.3 source l0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.0.3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.0.1 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/38/44 ms

R2 pełni rolę routera ABR (Area Border Router), ponieważ łączy on ze sobą dwa różne obszary OSPF (w tym zadaniu obszar 0 oraz 12).


Router R1: utwórz interfejsy Loopback1 i Loopback2 z adresami 1.1.1.1/24 i 1.1.2.1/24.

Dodajemy dwa nowe interfejsy do R1:

R1(config)#int l1
R1(config-if)#ip add 
*Mar 1 00:19:54.371: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up
R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#int l2
*Mar 1 00:20:06.219: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback2, changed state to up
R1(config-if)#ip add 1.1.2.1 255.255.255.0

Wynik polecenia show ip interface brief poniżej:

R1#show ip interface brief 
Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0      172.16.12.1   YES manual up          up   
Loopback0         1.1.0.1     YES manual up          up   
Loopback1         1.1.1.1     YES manual up          up   
Loopback2         1.1.2.1     YES manual up          up

Rozgłoś interfejsy Loopback 1 i 2 od R1 w OSPF (przez redystrybucję podłączonych interfejsów).

Następnym celem jest dodanie świeżo utworzonych interfejsów Loopback do OSPF. Nie możemy jednak skorzystać z polecenia network, tylko użyć redystrybucji. Przechodzimy do trybu konfiguracji OSPF na R1:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#redistribute connected subnets 
R1(config-router)#^Z

Po chwili w tablicy routingu routerów R2 i R3 zobaczymy 2 nowe trasy oznaczonych jako E2 (OSPF external type 2):

R2#show ip route ospf 
   1.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    1.1.0.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:01:01, FastEthernet0/0
O E2  1.1.1.0 [110/20] via 172.16.12.1, 00:01:01, FastEthernet0/0
O E2  1.1.2.0 [110/20] via 172.16.12.1, 00:01:01, FastEthernet0/0
   3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.0.0 [110/2] via 10.10.23.3, 00:21:51, FastEthernet1/0
R3#show ip route ospf 
   1.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O IA  1.1.0.0 [110/3] via 10.10.23.2, 00:22:08, FastEthernet0/0
O E2  1.1.1.0 [110/20] via 10.10.23.2, 00:01:12, FastEthernet0/0
O E2  1.1.2.0 [110/20] via 10.10.23.2, 00:01:12, FastEthernet0/0
   172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  172.16.12.0 [110/2] via 10.10.23.2, 00:22:08, FastEthernet0/0

Sieci te są oznaczone jako zewnętrzne, ponieważ dodajemy je do OSPF przez redystrybucję. Mamy też pełną łączność:

R3#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/34/44 ms
R3#ping 1.1.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/36/48 ms

Obszar 12 – skonfiguruj go jako stub area.

Musimy zmienić typ obszaru 12 na stub. Więcej na ten temat pisaliśmy w ćwiczeniu OSPF – stub area i totally stubby area, więc warto się z nim zapoznać. Zmiany wykonujemy na R2 i R3.

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#area 12 stub
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#area 12 stub

Po tej zmianie wpisy w tablicy routingu R3 także się zmieniają. Sieci oznaczone jako E2 zostają usunięte, a ich miejsce zastępuje jeden wpis z trasą domyślną przez R2:

R3#show ip route ospf 
   1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  1.1.0.0 [110/3] via 10.10.23.2, 00:00:30, FastEthernet0/0
   172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  172.16.12.0 [110/2] via 10.10.23.2, 00:00:30, FastEthernet0/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 10.10.23.2, 00:00:30, FastEthernet0/0

Router R3: utwórz interfejsy Loopback1 i Loopback2 z adresami 33.33.1.1/24 i 33.33.2.1/24. Rozgłoś je w RIP i re-dystrybuuj do OSPF. Czy R1 i R2 mają łączność z sieciami 33.33.1.0 i 33.33.2.0?

Utworzymy 2 nowe interfejsy Loopback na R3, następnie skonfigurujemy RIP dla nich i rozgłosimy te sieci w OSPF przez redystrybucję.

R3(config)#int l1
R3(config-if)#ip address 33.33.1.1 255.255.255.0
R3(config-if)#int l2
R3(config-if)#ip address 33.33.2.1 255.255.255.0

Teraz RIP:

R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary 
R3(config-router)#network 33.33.1.0
R3(config-router)#network 33.33.2.0

Zobaczmy bazę RIP:

R3#show ip rip database  
33.0.0.0/8  auto-summary
33.33.1.0/24  directly connected, Loopback1
33.33.2.0/24  directly connected, Loopback2

Sieci są rozgłaszane w RIP, dodamy je teraz do OSPF

R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#redistribute rip subnets 
R3(config-router)#
*Mar 1 00:54:13.875: %OSPF-4-ASBR_WITHOUT_VALID_AREA: Router is currently an ASBR while having only one area which is a stub area

No i właśnie tutaj zaczyna się problem. Router R3 stał się routerem ASBR, ponieważ łączy on obszar OSPF z innym protokołem routingu (RIP). W skrócie jest on routerem granicznym pomiędzy OSPF a RIP. Powinien on rozgłaszać sieci RIP do OSPF, tak aby inne routery miały łączność z sieciami w RIP. Problem jednak w tym, że obszar 12 jest typu stub, a to oznacza że nie są akceptowane informację o sieciach z innych protokołów routingu. Tak więc redystrybucja RIP do OSPF na niewiele się zda. Wyświetlimy tablice routingu od R2 i R1:

R2#show ip route ospf 
   1.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    1.1.0.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:20:55, FastEthernet0/0
O E2  1.1.1.0 [110/20] via 172.16.12.1, 00:20:30, FastEthernet0/0
O E2  1.1.2.0 [110/20] via 172.16.12.1, 00:20:30, FastEthernet0/0
   3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.0.0 [110/2] via 10.10.23.3, 00:20:30, FastEthernet1/0
R1#show ip route ospf 
   3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  3.3.0.0 [110/3] via 172.16.12.2, 00:20:37, FastEthernet0/0
   10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  10.10.23.0 [110/2] via 172.16.12.2, 00:38:21, FastEthernet0/0

Zgodnie z przewidywaniami brakuje sieci 33.33.1.0/24 i 33.33.2.0/24.


Area 12 – zmień typ obszaru na NSSA (not so stubby area).

Rozwiązaniem powyższego problemu jest skonfigurowanie obszaru 12 jako NSSA (not so stubby area). Typ ten zezwala na redystrybucję sieci z innych protokołów routingu do obszarów w OSPF. Dla routerów sieci te będą widoczne jako zewnętrzne. Zmieniamy konfigurację OSPF na routerach R2 i R3:

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#no area 12 stub
R2(config-router)#area 12 nssa
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#no area 12 stub
R3(config-router)#area 12 nssa

Na chwilę utracimy relację sąsiedztwa pomiędzy tymi routerami. Zaczniemy od tablicy routingu R2:

R2#show ip route ospf 
   1.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    1.1.0.0 [110/2] via 172.16.12.1, 00:01:06, FastEthernet0/0
O E2  1.1.1.0 [110/20] via 172.16.12.1, 00:00:49, FastEthernet0/0
O E2  1.1.2.0 [110/20] via 172.16.12.1, 00:00:49, FastEthernet0/0
   33.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O N2  33.33.1.0 [110/20] via 10.10.23.3, 00:00:49, FastEthernet1/0
O N2  33.33.2.0 [110/20] via 10.10.23.3, 00:00:49, FastEthernet1/0
   3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.0.0 [110/2] via 10.10.23.3, 00:00:49, FastEthernet1/0

Mamy 2 nowe sieci oznaczone jako N2 (N2 – OSPF NSSA external type 2). Dobrze, a teraz R1:

R1#show ip route ospf 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2  33.33.1.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:51, FastEthernet0/0
O E2  33.33.2.0 [110/20] via 172.16.12.2, 00:00:51, FastEthernet0/0
   3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  3.3.0.0 [110/3] via 172.16.12.2, 00:00:56, FastEthernet0/0
   10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  10.10.23.0 [110/2] via 172.16.12.2, 00:01:12, FastEthernet0/0

Sieci z RIP też są widoczne, ale jako E2. Dla formalności sprawdzimy łączność:

R1#ping 33.33.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 33.33.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/35/40 ms
R1#ping 33.33.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 33.33.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/32/40 ms

Area 12 – zmień typ obszaru na Totally NSSA.

Zaczniemy od wyświetlenie tablic routingu R3:

R3#show ip route ospf 
   1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  1.1.0.0 [110/3] via 10.10.23.2, 00:00:06, FastEthernet0/0
   172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA  172.16.12.0 [110/2] via 10.10.23.2, 00:00:06, FastEthernet0/0

Widzimy, że sieci z obszaru 0 są oznaczone jako IA (między-obszarowe). Zmieniając typ obszaru na Totally NSSA w tablicy routingu będziemy mieć tylko jedną trasę domyślną przez router ABR (R2). Zmiany wykonujemy tylko na R2:

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#area 12 nssa no-summary

I na koniec jeszcze raz tablica routingu od R3:

R3#show ip route ospf 
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 10.10.23.2, 00:00:12, FastEthernet0/0

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*