BGP – podstawy (konfiguracja)

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.123.12.1/24
FastEthernet 1/0 172.0.14.1/24
Loopback 0 1.1.1.1/24
Loopback 1 11.11.11.11/24

R2

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.123.12.2/24
FastEthernet 1/0 172.123.23.2/24
Loopback 0 2.2.2.2/24
Loopback 1 22.22.22.22/24

R3

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.123.23.3/24
FastEthernet 1/0 172.0.35.3/24
Loopback 0 3.3.3.3/24
Loopback 1 33.33.33.33/24

R4

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.0.14.4/24
Loopback 0 4.4.4.4/24
Loopback 1 44.44.44.44/24

R5

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.0.35.5/24
Loopback 0 5.5.5.5/24
Loopback 0 55.55.55.55/24

Schemat sieci:

BGP - podstawy

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj BGP AS 123.

Zaczynamy od samych podstaw. Routery R1, R2 i R3 należą do jednego systemu autonomicznego AS 123. Na każdym z nich skonfigurujemy proces BGP i upewnimy się, że nawiążą one ze sobą relację sąsiedztwa. Nie rozgłaszamy na razie żadnych sieci w BGP. W przypadku gdy sesja BGP jest nawiązywana między routerami w obrębie tego samego obszaru mamy do czynienia z IBGP (Interior Border Gateway Protocol). Jeśli natomiast łączymy dwa różne systemy autonomiczne (np. R1 z R4, AS 123 z AS 4) mówimy o EBGP (Exterior Border Gateway Protocol).
Przejdźmy do konfiguracji, na R1 i R2 uruchamiamy proces BGP poleceniem router bgp 123 (gdzie 123 to numer AS) i określamy adres sąsiada razem z jego numerem AS:

R1(config)#router bgp 123
R1(config-router)#neighbor 172.123.12.2 remote-as 123
R2(config)#router bgp 123
R2(config-router)#neighbor 172.123.12.1 remote-as 123
R2(config-router)#
*Mar 1 00:11:34.283: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 172.123.12.1 Up

Relacja pomiędzy R1 i R2 została nawiązana:

R1#show ip bgp summary 
BGP router identifier 11.11.11.11, local AS number 123
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.123.12.2  4  123   15   14    1  0  0 00:10:41    0

Identyfikator routera R1 to 11.11.11.11 (podobnie jak w przypadku OSPF najwyższy adres IP z interfejsu Loopback), a jego sąsiadem jest właśnie router 172.123.12.2. To samo polecenie na R2:

R2#show ip bgp summary 
BGP router identifier 22.22.22.22, local AS number 123
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.123.12.1  4  123   17   17    1  0  0 00:13:32    0

Czas na router R3:

R3(config)#router bgp 123
R3(config-router)#neighbor 172.123.23.2 remote-as 123

W trybie konfiguracji BGP dodajemy nowego sąsiada na R2:

R2(config)#router bgp 123
R2(config-router)#neighbor 172.123.23.3 remote-as 123

Podsumowanie BGP na R2:

R2#show ip bgp summary 
BGP router identifier 22.22.22.22, local AS number 123
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.123.12.1  4  123   20   20    1  0  0 00:16:25    0
172.123.23.3  4  123    4    4    1  0  0 00:00:15    0

Jego sąsiedzi to teraz R1 i R3.


AS 123 rozgłoś interfejsy Loopback 1 w BGP.

Każdy z routerów ma 2 interfejsy Loopback. Rozgłosimy teraz sieci 11.11.11.0/24, 22.22.22.0/24 i 33.33.33.0/24 w AS 123.

R1(config)#router bgp 123
R1(config-router)#network 11.11.11.0 mask 255.255.255.0
R2(config)#router bgp 123
R2(config-router)#network 22.22.22.0 mask 255.255.255.0
R3(config)#router bgp 123
R3(config-router)#network 33.33.33.0 mask 255.255.255.0

Zobaczmy trasy BGP w tablicy routingu R2:

R2#show ip route bgp 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    33.33.33.0 [200/0] via 172.123.23.3, 00:02:14
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [200/0] via 172.123.12.1, 00:03:42

Wygląda dobrze, dwie nowe sieci dodane przez protokół BGP (litera B). Teraz polecenie show ip bgp summary:

R2#show ip bgp summary 
BGP router identifier 22.22.22.22, local AS number 123
BGP table version is 4, main routing table version 4
3 network entries using 351 bytes of memory
3 path entries using 156 bytes of memory
3/2 BGP path/bestpath attribute entries using 372 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 879 total bytes of memory
BGP activity 3/0 prefixes, 3/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.123.12.1  4  123   43   43    4  0  0 00:38:45    1
172.123.23.3  4  123   27   27    4  0  0 00:22:35    1

Tym razem mamy trochę więcej informacji. Interesująca jest State/PfxRcd, która mówi nam, że każdy z sąsiadów rozgłasza po jednym prefiksie. Kolejne polecenie z R2:

R2#show ip bgp 
BGP table version is 4, local router ID is 22.22.22.22
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*>i11.11.11.0/24  172.123.12.1       0  100   0 i
*> 22.22.22.0/24  0.0.0.0         0     32768 i
*>i33.33.33.0/24  172.123.23.3       0  100   0 i

Mamy podany adres następnego węzła do każdej z trzech podsieci (gdzie 22.22.22.0 to sieć na R2), wszystkie one są poprawne (* valid) oraz trasy rozgłaszane przez R1 i R3 zaznaczone są jako wewnętrzne (i – internal). Jak dotąd wygląda dobrze. Spróbujemy polecenia ping:

R2#ping 22.22.22.22

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.22.22, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
R2#ping 33.33.33.33

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 33.33.33.33, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms

Tutaj też bez niespodzianek i wszystko działa. Jak ma się sytuacja np. na R3?

R3#show ip route bgp 
   22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    22.22.22.0 [200/0] via 172.123.23.2, 00:10:34
R3#
R3#
R3#show ip bgp 
BGP table version is 3, local router ID is 33.33.33.33
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*>i22.22.22.0/24  172.123.23.2       0  100   0 i
*> 33.33.33.0/24  0.0.0.0         0     32768 i

Mamy tylko trasę od R2, brakuje sieci 11.11.11.0/24 przez co nie mamy z nią łączności. Podczas konfiguracji IBGP wszystkie routery wewnątrz AS muszą mieć połączenie ze sobą (każdy z każdym, tzw. full mesh). Nie chodzi tu o połączenia fizyczne, ale o łączność na poziomie IP. W IBGP routery nie przekazują między sobą informacji o routingu, dlatego w dotychczasowej konfiguracji tylko R2 ma pełną wiedzę o sieciach od R1 i R3. Ale nie przekazuje tych informacji pomiędzy nimi. IBGP nie ma mechanizmu zapobiegania pętlom routingu, więc połączenie full mesh eliminuje ten problem.
Czyli co zrobić? W trybie konfiguracji BGP na R1 musimy dodać R3 jako sąsiada (neighbor 172.123.23.3 remote-as 123) i analogicznie na R3. Jest jeszcze tylko jeden problem. R1 nie wie jak dostać się do sieci 172.123.23.0/24, a R3 do 172.123.12.0/24. Moglibyśmy dodać te wpisy statycznie, ale żeby było ciekawiej rozgłosimy te podsieci w OSPF na R1, R2 i R3:

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 172.123.12.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#passive-interface fastEthernet 1/0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 172.123.23.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 172.123.12.0 0.0.0.255 area 0
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 172.123.23.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#passive-interface fastEthernet 1/0

Sprawdzimy łączność:

R1#ping 172.123.23.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.123.23.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms

R1 i R3 mają już niezbędne trasy w tablicy routingu, wracamy do konfiguracji BGP:

R1(config)#router bgp 123
R1(config-router)#neighbor 172.123.23.3 remote-as 123
R3(config)#router bgp 123
R3(config-router)#neighbor 172.123.12.1 remote-as 123

Czekamy chwilę aż relacja sąsiedztwa zostanie nawiązana.

R3#show ip bgp summary | begin Neig
Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.123.12.1  4  123    5    5    4  0  0 00:00:16    1
172.123.23.2  4  123   61   61    4  0  0 00:56:42    1

R3 ma teraz dwóch sąsiadów i każdy z nich rozgłasza po jednej sieci (State/PfxRcd). Zobaczmy tablicę routingu:

R3#show ip route bgp 
   22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    22.22.22.0 [200/0] via 172.123.23.2, 00:39:48
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [200/0] via 172.123.12.1, 00:01:43

Mamy sieć 11.11.11.0/24, na koniec dla formalności ping:

R3#ping 11.11.11.11 source l1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 33.33.33.33 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/13/16 ms

100% łączności, IBGP jest skonfigurowane poprawnie.


Skonfiguruj EBGP pomiędzy R1 – R4 i R3 – R5.

Skonfigurujemy teraz sesję BGP pomiędzy routerami R1 i R4. Każdy z nich należy do innego AS, więc mamy tutaj do czynienia z EBGP.

R1(config)#router bgp 123
R1(config-router)#neighbor 172.0.14.4 remote-as 4
R4(config)#router bgp 4
R4(config-router)#neighbor 172.0.14.1 remote-as 123

Na R1 dodaliśmy kolejnego sąsiada, który znajduje się w AS numer 4. Natomiast na R4 utworzyliśmy proces BGP w AS 4 i dodaliśmy R1 jako jego sąsiada.

R4#show ip bgp summary 
BGP router identifier 44.44.44.44, local AS number 4
BGP table version is 4, main routing table version 4
3 network entries using 351 bytes of memory
3 path entries using 156 bytes of memory
3/2 BGP path/bestpath attribute entries using 372 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 903 total bytes of memory
BGP activity 3/0 prefixes, 3/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.0.14.1   4  123   12   10    4  0  0 00:06:38    3

Relacja sąsiedztwa została nawiązana, a R1 rozgłasza trzy prefiksy do R4. Powinniśmy widzieć interfejsy Loopback 1 z AS 123 w tablicy routingu:

R4#show ip route bgp 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    33.33.33.0 [20/0] via 172.0.14.1, 00:07:40
   22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    22.22.22.0 [20/0] via 172.0.14.1, 00:07:40
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [20/0] via 172.0.14.1, 00:07:40

Na chwilę obecną nie mamy jeszcze lacznosci z 22.22.22.0/24 i 33.33.33.0, ponieważ R2 i R3 nie wiedzą jak dostać się do R4. Czas na konfigurację EBGP pomiędzy R3 i R5

R3(config)#router bgp 123
R3(config-router)#neighbor 172.0.35.5 remote-as 5
R5(config)#router bgp 5
R5(config-router)#neighbor 172.0.35.3 remote-as 123

Sprawdźmy status BGP na R5

R5#show ip bgp summary 
BGP router identifier 55.55.55.55, local AS number 5
BGP table version is 4, main routing table version 4
3 network entries using 351 bytes of memory
3 path entries using 156 bytes of memory
3/2 BGP path/bestpath attribute entries using 372 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 903 total bytes of memory
BGP activity 3/0 prefixes, 3/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
172.0.35.3   4  123    7    5    4  0  0 00:01:10    3
R5#show ip route bgp 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    33.33.33.0 [20/0] via 172.0.35.3, 00:01:33
   22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    22.22.22.0 [20/0] via 172.0.35.3, 00:01:33
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [20/0] via 172.0.35.3, 00:01:33

Sesja ustanowiona oraz 3 nowe wpisy w tablicy routingu.


Rozgłoś interfejsy Loopback 1 routerów R4 i R5 w BGP. Upewnij się, że wszystkie routery mają z nimi łączność.

Dodajemy sieci 44.44.44.0/24 i 55.55.55.0/24 do BGP:

R4(config)#router bgp 4
R4(config-router)#network 44.44.44.0 mask 255.255.255.0
R5(config)#router bgp 5
R5(config-router)#network 55.55.55.0 mask 255.255.255.0

Zobaczmy tablicę routingu od R3:

R3#show ip route bgp 
   55.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    55.55.55.0 [20/0] via 172.0.35.5, 00:02:38
   22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    22.22.22.0 [200/0] via 172.123.23.2, 01:18:46
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [200/0] via 172.123.12.1, 01:18:46

Wpis do 55.55.55.0/24 jest, ale brakuje drugiej sieci. Zauważmy też ze dystans administracyjnych (AD – administrative distance) dla zewnętrznych tras BGP wynosi 20, natomiast dla wewnętrznych 200. W protokole BGP trasy EBGP mają wyższy priorytet niż IBGP. Wyjście polecenia show ip bgp

R3#show ip bgp 
BGP table version is 5, local router ID is 33.33.33.33
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*>i11.11.11.0/24  172.123.12.1       0  100   0 i
*>i22.22.22.0/24  172.123.23.2       0  100   0 i
*> 33.33.33.0/24  0.0.0.0         0     32768 i
* i44.44.44.0/24  172.0.14.4        0  100   0 4 i
*> 55.55.55.0/24  172.0.35.5        0       0 5 i

R3 ma sieć 44.44.44.0/24 w bazie BGP, ale adres następnego węzła to 172.0.14.4 do którego nie ma on trasy, dlatego wpis ten nie będzie dodany do tablicy routingu. Zbadajmy jeszcze sytuacje na R2:

R2#show ip route bgp 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    33.33.33.0 [200/0] via 172.123.23.3, 01:21:42
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [200/0] via 172.123.12.1, 01:21:42
R2#
R2#
R2#show ip bgp 
BGP table version is 4, local router ID is 22.22.22.22
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*>i11.11.11.0/24  172.123.12.1       0  100   0 i
*> 22.22.22.0/24  0.0.0.0         0     32768 i
*>i33.33.33.0/24  172.123.23.3       0  100   0 i
* i44.44.44.0/24  172.0.14.4        0  100   0 4 i
* i55.55.55.0/24  172.0.35.5        0  100   0 5 i

Nie ma on tras do interfejsów Loopback 1 R4 i R5, a adres następnego węzła wskazuje bezpośrednio na te routery. Rozwiązaniem jest zmuszenie R1 aby to on był następnym węzła na trasie do sieci 44.44.44.0/24 i analogicznie R3 do sieci 55.55.55.0/24. Przechodzimy do trybu konfiguracji BGP na R1 i R3:

R1(config)#router bgp 123
R1(config-router)#neighbor 172.123.12.2 next-hop-self 
R3(config)#router bgp 123
R3(config-router)#neighbor 172.123.23.2 next-hop-self

Zobaczmy teraz zmiany na R2:

R2#show ip bgp | begin Network
  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*>i11.11.11.0/24  172.123.12.1       0  100   0 i
*> 22.22.22.0/24  0.0.0.0         0     32768 i
*>i33.33.33.0/24  172.123.23.3       0  100   0 i
*>i44.44.44.0/24  172.123.12.1       0  100   0 4 i
*>i55.55.55.0/24  172.123.23.3       0  100   0 5 i

Wygląda dobrze, trasy oznaczone są jako poprawne (valid). Tablica routingu od R2:

R2#show ip route bgp 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    33.33.33.0 [200/0] via 172.123.23.3, 01:30:30
   55.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    55.55.55.0 [200/0] via 172.123.23.3, 00:02:31
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [200/0] via 172.123.12.1, 01:30:30
   44.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    44.44.44.0 [200/0] via 172.123.12.1, 00:05:03

ping (pamiętajmy ze jako interfejsu źródłowego musimy użyć Loopback 1):

R2#ping 44.44.44.44 source loopback 1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 44.44.44.44, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 22.22.22.22 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/38/44 ms
R2#ping 55.55.55.55 source loopback 1 

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 55.55.55.55, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 22.22.22.22 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/37/44 ms

100% łączności. Opcji next-hop-self musimy użyć tylko w obrębie AS 123 (IBGP). Jednak wciąż nie mamy połączenia z R3 do R4 i R1 do R5:

R3#show ip bgp | begin Network
  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*>i11.11.11.0/24  172.123.12.1       0  100   0 i
*>i22.22.22.0/24  172.123.23.2       0  100   0 i
*> 33.33.33.0/24  0.0.0.0         0     32768 i
* i44.44.44.0/24  172.0.14.4        0  100   0 4 i
*> 55.55.55.0/24  172.0.35.5        0       0 5 i

Ten sam problem, następnym węzłem do sieci 44.44.44.0/24 jest R4, a powinien to być R1. Analogicznie R1 ma wysyłać pakiety do 55.55.55.0/24 przez R3.

R1(config)#router bgp 123
R1(config-router)#neighbor 172.123.23.3 next-hop-self
R3(config)#router bgp 123
R3(config-router)#neighbor 172.123.12.1 next-hop-self

Zobaczmy zmiany na R3:

R3#show ip bgp | begin Network
  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*>i11.11.11.0/24  172.123.12.1       0  100   0 i
*>i22.22.22.0/24  172.123.23.2       0  100   0 i
*> 33.33.33.0/24  0.0.0.0         0     32768 i
*>i44.44.44.0/24  172.123.12.1       0  100   0 4 i
*> 55.55.55.0/24  172.0.35.5        0       0 5 i

R3#show ip route bgp 
   55.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    55.55.55.0 [20/0] via 172.0.35.5, 00:22:51
   22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    22.22.22.0 [200/0] via 172.123.23.2, 01:38:59
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [200/0] via 172.123.12.1, 01:38:59
   44.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    44.44.44.0 [200/0] via 172.123.12.1, 00:01:49

Sieć 44.44.44.0/24 jest w tablicy routingu. Test:

R3#ping 44.44.44.44 source loopback 1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 44.44.44.44, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 33.33.33.33 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/58/72 ms

Podobnie na R1:

R1#show ip route bgp 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    33.33.33.0 [200/0] via 172.123.23.3, 01:40:02
   55.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    55.55.55.0 [200/0] via 172.123.23.3, 00:01:33
   22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    22.22.22.0 [200/0] via 172.123.12.2, 01:40:02
   44.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    44.44.44.0 [20/0] via 172.0.14.4, 00:24:24
R1#ping 55.55.55.55 source l1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 55.55.55.55, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 11.11.11.11 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/58/72 ms

Na koniec zobaczymy czy R4 wie jak się dostać do R5:

R4#show ip bgp | begin Network
  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
*> 11.11.11.0/24  172.0.14.1        0       0 123 i
*> 22.22.22.0/24  172.0.14.1               0 123 i
*> 33.33.33.0/24  172.0.14.1               0 123 i
*> 44.44.44.0/24  0.0.0.0         0     32768 i
*> 55.55.55.0/24  172.0.14.1               0 123 5 i

Wszystkie trasy wskazują na 172.0.14.1, czyli dobrze. Teraz tablica routingu:

R4#show ip route bgp 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    33.33.33.0 [20/0] via 172.0.14.1, 01:09:30
   55.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    55.55.55.0 [20/0] via 172.0.14.1, 00:04:54
   22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    22.22.22.0 [20/0] via 172.0.14.1, 01:09:30
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [20/0] via 172.0.14.1, 01:09:30

Dla formalności ping:

R4#ping 55.55.55.55 source loopback 1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 55.55.55.55, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 44.44.44.44 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 64/76/92 ms

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*