RIP – offset list

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.13.1/24
Serial 1/0 172.16.12.1/28
Loopback 0 1.1.1.1/24

R2

Interfejs IP
Serial 0/0 172.16.12.2/28
Serial 0/1 172.16.24.2/28

R3

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.13.3/24
FastEthernet 1/0 172.16.34.3/24

R4

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 172.16.34.4/24
Serial 1/0 172.16.24.4/28
Loopback 0 4.4.4.4/24
Loopback 1 44.44.44.44/24

Schemat sieci:

rip offset list

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj RIP version 2 na wszystkich routerach. Upewnij się, że możesz pingować interfejsy Loopback0 z wszystkich routerów.

Włączymy obsługę RIPv2 na wszystkich routerach oraz rozgłosimy podłączone podsieci:

R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 1.0.0.0
R1(config-router)#network 172.16.12.0
R1(config-router)#network 172.16.13.0
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 172.16.12.0
R2(config-router)#network 172.16.24.0
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 172.16.13.0
R3(config-router)#network 172.16.34.0
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 4.0.0.0
R3(config-router)#network 44.0.0.0
R3(config-router)#network 172.16.24.0
R3(config-router)#network 172.16.34.0

Sprawdzimy tablice routingu dla R1

R1#show ip route | beg Gatew
Gateway of last resort is not set

   1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    1.1.1.0 is directly connected, Loopback0
   4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    4.4.4.0 [120/2] via 172.16.13.3, 00:00:13, FastEthernet0/0
        [120/2] via 172.16.12.2, 00:00:03, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R    172.16.34.0/24 [120/1] via 172.16.13.3, 00:00:13, FastEthernet0/0
R    172.16.24.0/28 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:03, Serial1/0
C    172.16.12.0/28 is directly connected, Serial1/0
C    172.16.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
   44.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    44.44.44.0 [120/2] via 172.16.13.3, 00:00:13, FastEthernet0/0
          [120/2] via 172.16.12.2, 00:00:03, Serial1/0

Upewnijmy się że mamy łączność pingując interfejsy Loopback 0 i Loopback 1 routera R4:

R1#ping 4.4.4.4 source loopback 0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.4, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/36/48 ms
R1#ping 44.44.44.44 source loopback 0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 44.44.44.44, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/38/48 ms

Ping od R1 do 4.4.4.4 powinien zawsze być kierowany przez R2. Zmian dokonaj na R4 (użyj offset-list)

Wyświetlając tablice routing na routerze R1 zauważymy, że ma on 2 wpisy dotyczące sieci 4.4.4.0/24. Pakiety będą wysyłane albo do routera R2 albo do routera R3.

R1#show ip route
   4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    4.4.4.0 [120/2] via 172.16.13.3, 00:00:10, FastEthernet0/0
        [120/2] via 172.16.12.2, 00:00:00, Serial1/0
R1#traceroute 4.4.4.4         

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 4.4.4.4

 1 172.16.13.3 36 msec
  172.16.12.2 16 msec
  172.16.13.3 16 msec
 2 172.16.24.4 36 msec
  172.16.34.4 40 msec * 

Protokół RIP jako metryki wyboru ścieżki używa liczby skoków. A ta jest równa 2 (4.4.4.0 [120/2]) dla trasy R1 -> R2 -> R4 oraz R1 -> R3 -> R4. Naszym celem jest jednak skonfigurowanie R4 tak, aby router R1 zawsze wybierał trasę przez R2. Wystarczy, że rozgłosimy sieć 4.4.4.0/24 do routera R3 z gorszą metryką niż do routera R2. Wykorzystamy tutaj tzw offset-list i ustawimy liczbę skoków na 5:

R4(config)#access-list 1 permit 4.4.4.0 0.0.0.255
R4(config)#router rip
R4(config-router)# offset-list 1 out 5 FastEthernet0/0

Tworzymy standardową listę dostępu, w której zezwalamy tylko na pakiety z sieci 4.4.4.0/24. Następnie w trybie konfiguracji RIP tworzymy offset-list, do której przypisujemy naszą access-list dla ruchu wychodzącego (out), ustawiamy liczbę skoków na 5, ale tylko dla pakietów wychodzących przez interfejs FastEthernet0/0 (czyli w kierunku R3). Zobaczmy tablicę routingu na R1:

R1#show ip route rip 
   4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    4.4.4.0 [120/2] via 172.16.12.2, 00:00:21, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R    172.16.34.0/24 [120/1] via 172.16.13.3, 00:00:03, FastEthernet0/0
R    172.16.24.0/28 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:21, Serial1/0
   44.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    44.44.44.0 [120/2] via 172.16.13.3, 00:00:03, FastEthernet0/0
          [120/2] via 172.16.12.2, 00:00:21, Serial1/0

Tym razem trasa prowadzi tylko przez router R2, nie mamy już wpisu przez R3.

R1#traceroute 4.4.4.4

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 4.4.4.4

 1 172.16.12.2 16 msec 16 msec 24 msec
 2 172.16.24.4 36 msec * 28 msec

Co ciekawe wpisy na routerze R3 też uległy zmianie. Ponieważ ustawiliśmy ilość skoków dla linku pomiędzy R3 a R4 na 5, router R3 wyznaczył nową trasę przez R1, dla której liczba skoków to 3 (R3 -> R1 -> R2 -> R4):

R3#show ip route 4.4.4.0
Routing entry for 4.4.4.0/24
 Known via "rip", distance 120, metric 3
 Redistributing via rip
 Last update from 172.16.13.1 on FastEthernet0/0, 00:00:17 ago
 Routing Descriptor Blocks:
 * 172.16.13.1, from 172.16.13.1, 00:00:17 ago, via FastEthernet0/0
   Route metric is 3, traffic share count is 1

traceroute z R3 do 4.4.4.4

R3#traceroute 4.4.4.4

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 4.4.4.4

 1 172.16.13.1 8 msec 16 msec 24 msec
 2 172.16.12.2 40 msec 40 msec 32 msec
 3 172.16.24.4 20 msec * 36 msec

Wyłącz interfejs Serial 0/1 na R2. Upewnij się, że R1 wciąż ma dostęp do sieci 4.4.4.4

W trybie konfiguracji interfejsu wpisujemy:

R2(config)#int s0/1
R2(config-if)#shutdown 
R2(config-if)#do sh ip int brief
Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol
Serial0/0         172.16.12.2   YES manual up          up   
Serial0/1         172.16.24.2   YES manual administratively down down  
Serial0/2         unassigned   YES unset administratively down down  
Serial0/3         unassigned   YES unset administratively down down 

Teraz sprawdzamy tablice routingu na R1. Po pewnym czasie wpis do sieci 4.4.4.0/24 odświeży się i będzie prowadzić przez R3:

R1#show ip route 4.4.4.0       
Routing entry for 4.4.4.0/24
 Known via "rip", distance 120, metric 7
 Redistributing via rip
 Last update from 172.16.13.3 on FastEthernet0/0, 00:00:08 ago
 Routing Descriptor Blocks:
 * 172.16.13.3, from 172.16.13.3, 00:00:08 ago, via FastEthernet0/0
   Route metric is 7, traffic share count is 1

Zauważmy, że liczba skoków ma wartość 7 (Route metric is 7). Upewnijmy się, że mamy łączność:

R1#ping 4.4.4.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/35/44 ms

Sieć 44.44.44.0/24 ma być niedostępna dla R1, ale widoczna dla R2 i R3

Tak jak pisaliśmy wcześniej RIP jako metryki wyboru ścieżki używa liczby skoków. Najdłuższa ścieżka może mieć tylko 15 skoków, powyżej tej liczby sieć jest traktowana jako niedostępna. Do rozwiązania zadania na routerze R4 stworzymy offset-list i rozgłosimy sieć 44.44.44.0/24 z metryką 14. Dla routerów R2 i R3 sieć wciąż będzie dostępna, ponieważ dla nich liczba skoków dla niej to 15. Natomiast dla R1 będzie to już 16, dlatego nie doda on już jej do tablicy routingu.

R4(config)#access-list 2 permit 44.44.44.0 0.0.0.255
R4(config)#router rip
R4(config-router)# offset-list 2 out 14

Tablice routingu dla R2 i R3:

R2#show ip route rip 
   44.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    44.44.44.0 [120/15] via 172.16.24.4, 00:00:17, Serial0/1
R3#show ip route rip
   44.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    44.44.44.0 [120/15] via 172.16.34.4, 00:00:14, FastEthernet1/0

Włączymy tryb debugowania na R3:

R3#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
*Mar 1 00:09:19.183: RIP: received v2 update from 172.16.34.4 on FastEthernet1/0
*Mar 1 00:09:19.187:   4.4.4.0/24 via 0.0.0.0 in 6 hops
*Mar 1 00:09:19.191:   44.44.44.0/24 via 0.0.0.0 in 15 hops
...
*Mar 1 00:09:20.899: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (172.16.13.3)
*Mar 1 00:09:20.903: RIP: build update entries
*Mar 1 00:09:20.903:  44.44.44.0/24 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0

Widzimy, że R3 dostał informację od R4, że odległość do sieci 44.44.44.0/24 wynosi 15 węzłów (44.44.44.0/24 via 0.0.0.0 in 15 hops). Router R3 przesyła dalej tą informację (do R1) zwiększając liczbę węzłów o jeden (44.44.44.0/24 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0). Włączymy teraz tryb debugowania na R1:

R1#debug ip rip 
RIP protocol debugging is on
*Mar 1 00:12:06.979: RIP: received v2 update from 172.16.13.3 on FastEthernet0/0
*Mar 1 00:12:06.979:   44.44.44.0/24 via 0.0.0.0 in 16 hops (inaccessible)

Router otrzymał od routera R3 (172.16.13.3) informację, że sieć 44.44.44.0/24 jest niedostępna (44.44.44.0/24 via 0.0.0.0 in 16 hops (inaccessible)). Tablica routingu dla R1:

[sourcecode language="plain"]
Gateway of last resort is not set

   1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    1.1.1.0 is directly connected, Loopback0
   4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R    4.4.4.0 [120/2] via 172.16.12.2, 00:00:12, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R    172.16.34.0/24 [120/1] via 172.16.13.3, 00:00:03, FastEthernet0/0
R    172.16.24.0/28 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:12, Serial1/0
C    172.16.12.0/28 is directly connected, Serial1/0
C    172.16.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*