BGP – internal BGP

Cele:

Adresy IP routerów:

R1

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 10.0.12.1/24
FastEthernet 1/0 10.0.14.1/24
Loopback 0 1.1.1.1/24
Loopback 1 11.11.11.11/24

R2

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 10.0.12.2/24
FastEthernet 1/0 10.0.23.2/24
Loopback 0 2.2.2.2/24
Loopback 1 22.22.22.22/24

R3

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 10.0.23.3/24
FastEthernet 1/0 10.0.34.3/24
Loopback 0 3.3.3.3/24
Loopback 1 33.33.33.33/24

R4

Interfejs IP
FastEthernet 0/0 10.0.34.4/24
FastEthernet 0/0 10.0.14.4/24
Loopback 0 4.4.4.4/24
Loopback 1 44.44.44.44/24

Schemat sieci:

BGP - internal BGP

Router: 3640
IOS: c3640-jk9o3s-mz.124-16a.bin

Rozwiązanie

Skonfiguruj IBGP w AS 65001 korzystając z interfejsów Loopback0.

Celem tego zadania jest konfiguracja IBGP w AS 65001 na czterech routerach oraz rozgłoszenie w nim sieci z interfejsów Loopback 1. Aktualizacje routingu z protokołu BGP mają być wysyłane przy pomocy interfejsów logicznych. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ w przypadku awarii interfejsu FastEthernet routery nie utracą ze sobą relacji sąsiedztwa.
Zanim taka konfiguracja BGP będzie możliwa routery wewnątrz AS 65001 muszą wiedzieć jak dostać się do tych sieci (1.1.1.0/24, 2.2.2.0/24…). W tym celu skonfigurujemy OSPF na każdym z nich i rozgłosimy w nim sieci z interfejsów Loopback 0.

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.0.14.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 10.0.23.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 10.0.23.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 10.0.34.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0 
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#network 10.0.34.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#network 10.0.14.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 0

Zmienimy też typ sieci dla interfejsów Loopback 0 na point-to-point:

R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point
R2(config)#interface loopback 0
R2(config-if)#ip ospf network point-to-point
R3(config)#interface loopback 0
R3(config-if)#ip ospf network point-to-point
R4(config)#interface loopback 0
R4(config-if)#ip ospf network point-to-point

Po chwili routery nawiążą ze sobą relacje sąsiedztwa i każdy z nich będzie mieć niezbędne wpisy w tablicy routingu:

R2#show ip route ospf 
   1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    1.1.1.0 [110/2] via 10.0.12.1, 00:01:28, FastEthernet0/0
   3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.3.0 [110/2] via 10.0.23.3, 00:01:28, FastEthernet1/0
   4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    4.4.4.0 [110/3] via 10.0.23.3, 00:01:28, FastEthernet1/0
        [110/3] via 10.0.12.1, 00:01:28, FastEthernet0/0
   10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
O    10.0.14.0 [110/2] via 10.0.12.1, 00:01:28, FastEthernet0/0
O    10.0.34.0 [110/2] via 10.0.23.3, 00:01:28, FastEthernet1/0

Mamy trasy do intefejsów Loopback 0, wracamy więc do IBGP. Na każdym z routerów uruchamiamy proces BGP, definiujemy sąsiadów używając Loopback 0 jako interfejsu źródłowego. Przypomnijmy tylko, że w IBGP routery wewnątrz obszaru muszą mieć połączenie każdy z każdym (full mesh). Dla podanego schematu sieci oznacza to, że każdy router musi mieć zdefiniowanych 3 sąsiadów.

R1(config)#router bgp 65001
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 65001
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0
R1(config-router)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 65001
R1(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 0
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 65001
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0
R2(config)#router bgp 65001
R2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 65001
R2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source loopback 0
R2(config-router)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 65001
R2(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 0
R2(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 65001
R2(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0
R3(config)#router bgp 65001
R3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 65001
R3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source loopback 0
R3(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 65001
R3(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0
R3(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 65001
R3(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0
R4(config)#router bgp 65001
R4(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 65001
R4(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source loopback 0
R4(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 65001
R4(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0
R4(config-router)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 65001
R4(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 0

Czekamy chwilę aż sesja BGP pomiędzy wszystkimi routerami zostanie utworzona. Sprawdzamy status na R1:

R1#show ip bgp summary 
BGP router identifier 11.11.11.11, local AS number 65001
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
2.2.2.2     4 65001    4    4    0  0  0 00:01:00    0
3.3.3.3     4 65001    3    3    0  0  0 00:00:32    0
4.4.4.4     4 65001    2    2    0  0  0 00:00:06    0

Jego identyfikator to 11.11.11.11, a więc największy adres IP z interfejsu logicznego. Nawiązał łączność z trzema sąsiadami w obrębie swojego AS i jak dotąd nikt nie rozgłasza prefiksów (State/PfxRcd = 0).


Rozgłoś sieci z interfejsów Loopback 1 w IBGP. Upewnij się, że wszystkie routery mają z nimi łączność.

Rozszerzymy teraz konfigurację BGP i rozgłosimy w nim dodatkowo sieci z interfejsów Loopback 1.

R1(config)#router bgp 65001
R1(config-router)#network 11.11.11.0 mask 255.255.255.0
R2(config)#router bgp 65001
R2(config-router)#network 22.22.22.0 mask 255.255.255.0
R3(config)#router bgp 65001
R3(config-router)#network 33.33.33.0 mask 255.255.255.0
R4(config)#router bgp 65001
R4(config-router)#network 44.44.44.0 mask 255.255.255.0

Zobaczmy trasy BGP w tablicy routingu R2:

R2#show ip route bgp 
   33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    33.33.33.0 [200/0] via 3.3.3.3, 00:09:02
   11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    11.11.11.0 [200/0] via 1.1.1.1, 00:09:39
   44.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B    44.44.44.0 [200/0] via 4.4.4.4, 00:09:11

Wygląda dobrze, nowe sieci dodane.

R2#show ip bgp summary 
BGP router identifier 22.22.22.22, local AS number 65001
BGP table version is 5, main routing table version 5
4 network entries using 468 bytes of memory
4 path entries using 208 bytes of memory
3/2 BGP path/bestpath attribute entries using 372 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 1048 total bytes of memory
BGP activity 4/0 prefixes, 4/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor    V  AS MsgRcvd MsgSent  TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
1.1.1.1     4 65001   19   19    5  0  0 00:15:36    1
3.3.3.3     4 65001   19   19    5  0  0 00:15:07    1
4.4.4.4     4 65001   19   19    5  0  0 00:15:06    1

Jak widać teraz każdy z sąsiadów rozgłasza jeden prefiks (State/PfxRcd = 1). Na zakończenie zadania sprawdzimy łączność z każdą z tych sieci:

R2#ping 11.11.11.11 source loopback 0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2.2.2.2 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/8 ms
R2#ping 33.33.33.33 source loopback 0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 33.33.33.33, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2.2.2.2 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/12 ms
R2#ping 44.44.44.44 source loopback 0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 44.44.44.44, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2.2.2.2 
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/16/20 ms

Bez niespodzianek wszystkie routery wewnątrz AS 65001 mają ze sobą pełną łączność. Zadanie wykonane.
Zapraszamy do przejrzenia innych zadań w sekcji Cisco Labs na naszym blogu. Znajdziecie tam więcej zadań z BGP, ale także do innych protokołów routingu jak OSPF i RIP. Wszystkie zadania przygotowywane są przy użyciu programu GNS3.

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Obraz CAPTCHY

*